Yksityisistä turvallisuuspalveluista annettu laki uudistui vuonna 2017, jonka siirtymäsäännös umpeutuu tämän vuoden lopussa. Jyri ja Vesa ovat kirjoittaneet Yksityisen turvallisuusalan lainsäädäntö käytännössä -kommentaariteoksen, joka kuvaa alan sääntelyn perusteellisesti. Kirjassa on myös runsaasti viittauksia alan oikeuskäytäntöön, ja se antaa vastauksia lukuisiin lain asettamiin tulkintatilanteisiin. Teoksen on julkaissut Tietosanoma, jonka kirjakaupasta kommentaari on saatavilla.